ING Bank Śląski - przegląd roku 2015

ING Bank Śląski w 2015 r.

ING Bank Śląski to z sukcesem realizowana strategia, której skuteczność potwierdzają nasze wyniki za rok 2015 — biznesowe i finansowe. Ale ING to przede wszystkim bank otwarty na klienta – inspirujący do podejmowania trafnych decyzji finansowych.

Małgorzata Kołakowska, Prezes Zarządu ING Bank Śląski

Małgorzata Kołakowska - Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego

Help in life,
Help in business

Po pierwsze, stawiamy na ludzi – klientów i pracowników. Po drugie, dążymy do operacyjnej doskonałości. Uważamy, że sukces w biznesie i dobre wyniki finansowe mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy na najwyższym poziomie realizowane są oba te warunki.

Cele strategiczne ING Banku Śląskiego

Pozyskanie nowych klientów oraz
wzrost wolumenów

Wzrost sprzedaży produktów
kredytowych

Utrzymanie obsługi
klienta na wysokim
poziomie

Przełożenie działań biznesowych na wyniki finansowe Banku


Strategia tożsama i zgodna z filozofią Banku

Niezawodność i różnorodność narzędzi oraz produktów znajdujących się w ofercie ING Banku Śląskiego to główne czynniki, dzięki którym zdobywamy uznanie na rynku

Stawiamy na pracowników – tylko odpowiednio zmotywowani zapewnią naszym klientom troskę i opiekę nad ich codziennymi potrzebami

Moje ING

ING Bank Mobile

ING Business

Ponad 42 tys.klientów korporacyjnych

Ponad 800bankomatów

395 oddziałów ze strefami samoobsługowymi

Ponad 800wpłatomatów

ING Express

Nowoczesne placówki

Fundusze inwestycyjne

Lokaty

ABL

ING Direct Business Credit


Wyniki biznesowe

Jesteśmy bankiem pierwszego wyboru wśród coraz
szerszego grona klientów

Liczba klientów Banku
Liczba rachunków bieżących klientów detalicznych
Liczba rachunków bieżących klientów korporacyjnych
Kredyty *
Depozyty *
Wartość rynkowa ING Banku Śląskiego S.A.

Sukces biznesowy potwierdzony umocnieniem pozycji rynkowej
i licznymi nagrodami

Udział w rynku depozytów gospodarstw domowych
w 2015 roku

9,01%

wzrost r/r
Udział w rynku kredytów gospodarstw domowych
w 2015 roku

4,39%

wzrost r/r
Udział w rynku depozytów
korporacyjnych
w 2015 roku

7,79%

wzrost r/r
Udział w rynku kredytów
korporacyjnych
w 2015 roku

10,17%

wzrost r/r
Nagroda "Portfele Wprost
2015", w kategorii
"Bankowość internetowa
i aplikacje mobilne"
tygodnik Wprost
Nagrody dla kampanii
"Liczą się ludzie", w kategoriach "Najlepsza kampania wizerunkowa w internecie" oraz "Branded content"
IAB Mixx Awards
Laureat w kategorii „CSR”,
za projekt umożliwiający komunikację z osobami niesłyszącymi 
Konkurs Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń
Tytuł "Bank of the Year
in Poland"
magazyn The Banker

Wyniki finansowe

Dowodem skuteczności realizowanej przez bank strategii jest trwały, wzrostowy trend wyników
finansowych, przy wysokiej stabilności i bezpieczeństwie środków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. - przychody (w mln zł)
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. - zysk netto (w mln zł)
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. - suma bilansowa (w mln zł)
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. - ROE (%)
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. - ROA (%)
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. - łączny współczynnik kapitałowy (%)

Społeczna odpowiedzialność

Czujemy się odpowiedzialni za to, jakie mamy standardy – jak działamy i z kim współpracujemy.

Społeczeństwo

Dbamy o społeczeństwo, w którym funkcjonujemy. Angażujemy się w inicjatywy społeczne oraz wspieramy edukację finansową naszych klientów

Środowisko

Podnosimy wrażliwość ekologiczną naszych pracowników

Miejsca pracy

Tworzymy przyjazne i elastyczne środowisko pracy, stymulujące do współpracy i nastawione na dialog

Rynek

Jesteśmy nowoczesnym bankiem obecnym we wszystkich segmentach rynku. Klient jest zawsze w centrum naszej uwagi